Vårt arbeid i Colombia

Fondets Colombiakontor

Det norske menneskerettighetsfond (Fondet) har jobbet i Colombia i over tretti år, noe som har resultert i langvarig samarbeid og nettverksbygging med sivilsamfunnet og mange relevante menneskerettighetsaktører i Colombia. Gjennom en ny avtale med Den norske ambassaden i Bogotá, vil Fondet fortsette arbeidet med å støtte colombiansk sivilsamfunn og menneskerettighetsforkjempere i frontlinjen.

Våren 2020 åpnet Fondet et kontor i Colombia for å øke støtten til colombianske sivilsamfunnsorganisasjoner på et avgjørende tidspunkt i landets historie. Opprettelsen av et Colombiakontor har gjort det mulig for oss å bedre følge opp støttemottakere i landet, og å sikre en målrettet, tilpasset kapasitetsbygging. Støtten til Colombia går til arbeid inenfor tre tematiske områder, som ble bestemt i henhold til vår nåværende landsstrategi for Colombia.

Fondet arbeider innenfor tre strategiske områder i Colombia:

  • Fredsprosessen og rettighetstilgang for ofre for den væpnede konflikten
  • Sikkerhetsbeskyttelse av og garantier for menneskerettighetsforkjempere
  • Arbeid for tilgang til og beskyttelse av land- og miljørettigheter

Den nåværende Colombiaporteføljen består av 21 aktive prosjekter – 18 av dem ble godkjent med tilskudd fra Den norske ambassaden i Bogotá, mens de tre øvrige prosjektene ble påbegynt i 2019. 78 % av prosjektene ligger innenfor Fondets strategiske område 1 (Fredsprosessen og rettighetstilgang for ofre for den væpnede konflikten), 61 % i strategiske område 2 (Sikkerhetsbeskyttelse av og garantier for menneskerettighetsforkjempere), og 33 % er innenfor Fondets strategiske område 3 (Arbeid for tilgang til og beskyttelse av land- og miljørettigheter). Colombiaporteføljen vil fortsette å øke ettersom det planlegges flere utlysninger av prosjektmidler til Colombia for de neste årene.

Bilde

Utlysninger av prosjektmidler - høsten 2020

Det norske menneskerettighetsfond har ingen utlysninger av prosjektmidler for øyeblikket, men det planlegges en utlysning av prosjektmidler til Colombia i løpet av høstsemesteret 2020. Les gjerne våre ofte stilte spørsmål for mer informasjon om Fondets betingelser for støtte, samt våre geografiske og tematiske prioriteringer.

FAQ for støttesøkere
Bilde

Colombia: Demokrati under press

Det er nå viktigere enn noen gang at det internasjonale samfunnet fortsetter å støtte Colombia gjennom det arbeidet som trengs, skriver Caroline Aarsæther, Fondets landdirektør i Colombia, sammen med representanter fra Colombiaforum i Bistandsaktuelt.

Les mer »
Bilde

Vårt arbeid i Colombia

Vi i Det norske menneskerettighetsfond er glade for å kunne presentere at landkontoret vårt i Colombia har åpnet!

Les mer »
Bilde

En oppfordring til handling: Koronapandemien utsetter aktivister i Colombia for høyere risiko

I Colombia har koronapandemien sammenfalt med flere angrep og drap på grasrotledere og menneskerettighetsaktivister. Sivilsamfunnet er bekymret for situasjonen og ber bevæpnede grupper og militære styrker om våpenhvile. Mandag erklærte geriljagruppen ELN våpenhvile mellom 1. og 30 april.

Les mer »