Fondets vedtekter

Her finner du Menneskerettighetsfondets vedtekter. Vedtektene ble oppdatert og den oppdaterte versjonen ble vedtatt i 2022, men de er gyldige på ubestemt tid.