For å sikre treffsikkerhet i utvelgelsen av prosjekter, har NHRF konsulenter i de fleste av sine prioriterte land. Konsulentenes hovedansvar er kapasitetsbygging for støttede organisasjoner, oppfølging av prosjekter og rådgivning til NHRFs sekretariat på strategier og prosjektsøknader. I utvelgelsen av prosjekter benytter NHRF også internasjonale nettverk, samt referanser fra likesinnede donorer og nasjonale og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner. Alle NHRFs konsulenter er kvalifiserte menneskerettighetsaktivister med bred erfaring fra arbeid med grasrotsorganisasjoner i sine respektive land. For tiden har NHRF konsulenter i Pakistan, India, Thailand, Mexico og Indonesia.