En oppfordring til handling: Koronapandemien utsetter aktivister i Colombia for høyere risiko

I Colombia har koronapandemien sammenfalt med flere angrep og drap på grasrotledere og menneskerettighetsaktivister. Sivilsamfunnet er bekymret for situasjonen og ber bevæpnede grupper og militære styrker om våpenhvile. Mandag erklærte geriljagruppen ELN våpenhvile mellom 1. og 30 april.

Mens frykten for koronaviruset i Colombia øker, mener andre at det aldri har vært lettere å drepe menneskerettighetsaktivister i landet. Den 19.mars, en dag før Colombias koronatiltak trådde i kraft, ble aktivisten Marco Rivadeneira drept i Putumayo-regionen sørvest i landet. Rivadeneira var en høyprofilert grasrotleder for jordbruksarbeidere i regionen.

Fondet daglige leder, Sandra Petersen, møtte Marco Rivadeneira den 27. februar 2020. Vi tok imot beskjeden om drapet på Marco med stor sorg, og oppfordrer de colombianske myndighetene til å rettsforfølge de ansvarlige i denne og andre tilfeller av angrep og drap på menneskerettighetsforkjempere.

Samme dag i andre deler av landet ble aktivistene Ángel Ovidio Quintero og Ivo Humberto Bracamonte drept i henholdsvis Antioquia-regionen og i Norte de Santander, ved grensen til Venezuela. Under en uke senere, den 24. mars, ble urfolkslederne Omar og Ernesto Guasiruma drept i sitt eget hjem, som de oppholdt seg i for å følge Colombias karanteneregler for COVID-19-pandemien. Kvinnerettighetsaktivisten Carlota Isabel Salina Pérez ble drept i Bolívar-regionen samme dag.

Det er nå en økende frykt i sivilsamfunnet om at koronapandemien skal ta all oppmerksomhet, og at dette gir rom for flere angrep og drap på aktivister som tidligere ingen har turt å røre på grunn av de politiske konsekvensene dette ville ha. I følge det internasjonale menneskerettighetsnettverket OIDHACO, er det også bekymringsfullt at drapet på Marco Rivadeneira kommer kort tid etter at innenriks-ministeren i Putumayo hevdet at det er færre drap på aktivister enn mennesker som blir drept i mobiltyverier. Det colombianske instituttet for utvikling og fredsstudier, Indepaz, rapporterer at 57 aktivister ble drept i Colombia mellom 1. januar og 10. mars i 2020.

Menneskerettighetsaktivister i regionen er svært utsatt for drap og trusler. De nylige drapene i Colombia har økt frykten for at COVID-19-pandemien tar bort oppmerksomheten på drap på aktivister, som er et pågående problem.

På grunn av den kritiske situasjonen for colombianske menneskerettighetsaktivister og grasrotledere, har 120 organisasjoner fra åtte regioner i Colombia skrevet et åpent brev til væpnede grupper og militære styrker, der de ber om øyeblikkelig våpenhvile:

«La oss utnytte COVID-19 til å tenke på livet ditt, livet vårt, livet til vårt land, og reflektere rundt dette i deres tropper, fronter, brigader, bataljoner og kommandostyrker. Ingenting vil komme ut av vår arroganse, heller ikke av vår stolthet. Dette er en tid for solidaritet, og derifra for fred og et nytt demokrati.”

På mandag 30. mars ble det offentliggjort at den væpnede gruppen ELN (Ejército de Liberación Nacional), har erklært våpenhvile i Colombia mellom 1. og 30. april som en «humanitær gest til det colombianske folket, som lider under koronavirusets ødeleggelser», og ber de colombianske myndighetene om å fortsette fredsforhandlingene.

Vår daglige leder og lokale konsulent i Colombia med menneskerettighetsaktivister i Puerto Asís, Putumayo, sammen med Den norske ambassaden i Bogotá, den 27. februar på kontorene til OEA MAPPS.

I februar og mars 2002 besøkte vår daglige leder Sandra Petersen Colombia, og møtte partnere, støttemottakere og menneskerettighetsaktivister, blant annet Marco Rivadeneira. Vi tok imot beskjeden om drapet på Marco Rivadeneiras den 19. mars med tungt hjerte.

Det norske menneskerettighetsfond følger opp situasjonen i Colombia, og er i tett kontakt med våre partnere og nettverk i landet.