Kontakt

Postadresse:
Det norske menneskerettighetsfond (MRF)
P.O. Box 6890 St. Olavs plass, N-0130 Oslo, Norge
(Vennligst ikke send brevet til en kontaktperson)

Besøksadresse og for ekspresslevering:
Det norske menneskerettighetsfond (MRF),
ved Amnesty International Norge,
Grensen 3, Oslo

Bankkonto: 1607.57.35700 i DNB NOR, Norge
Organisasjonsnummer: 982832640 (norsk registrert)
IBAN: NO5616075735700

Ansatte

Sandra Petersen

Sandra Petersen

Daglig leder

Kristin Storaker Skutlaberg

Kristin Storaker Skutlaberg

Sjef, Oslo-kontoret

Halvard Hjermundrud

Halvard Hjermundrud

Programrådgiver (Colombiateamet)

Scott M. Sandvik

Scott M. Sandvik

Prosjektkoordinator

Sarah McMains

Sarah McMains

Prosjektkoordinator og MEL (jobber fra Seattle)

Maya Sunde Singh

Maya Sunde Singh

Organisasjons- og kommunikasjonskoordinator