Bilde

Støtt menneskerettighetsforkjempere!

Din støtte går direkte til organisasjoner som kjemper for å styrke menneskerettighetene til utsatte grupper og mennesker over hele kloden.

Med din støtte vil arbeidet mot straffefrihet og rettighetstilgang, arbeid mot diskriminering og beskyttelse for menneskerettighetsforkjempere kunne fortsette.

Takk for din støtte!

Bankkonto: 1506.38.02317 DNB Nor, Norway.

IBAN: NO3415063802317. Marker donasjonen som: “Bidrag til menneskerettighetsarbeid”.

Bilde

Støtt oss via Vipps

Velg "Send" og gi ditt bidrag til 562372 (Norwegian Human Rights Fund).