Støtt menneskerettighetsforkjempere!

Din støtte går direkte til organisasjoner som kjemper for å styrke menneskerettighetene til utsatte grupper og mennesker i Latin-Amerika, Asia og Afrika.

Med din støtte vil arbeidet mot straffefrihet og rettighetstilgang, arbeid mot diskriminering og beskyttelse for menneskerettighetsforkjempere kunne fortsette.

Takk for din støtte!

Bankkonto: 1506.38.02317 DNB Nor, Norway.

IBAN: NO3415063802317. Marker donasjonen som: “Bidrag til menneskerettighetsarbeid”.

Støtt oss via Vipps

Velg "Send" og gi ditt bidrag til 562372 (Norwegian Human Rights Fund).