Åpning av utstilling: "Changing the Narrative

I utstillingen "Changing the Narrative" møter du menneskerettighetsforkjempere som står i frontlinjen i arbeidet for menneskerettigheter. Lær mer om historiene deres og se portrettene i Domus Juridica frem til 12. november!

Tekst: Jus.uio.no / Universitetet i Oslo.

I mange land begrenser myndigheter og andre aktører handlingsrommet til menneskerettighetsorganisasjoner og -forkjempere, og enkelte forsøker å fremstille menneskerettighetsforkjempere som kriminelle. Denne utstillingen forteller en annen historie, og fremhever forkjempernes rolle som viktige aktører i kampen for forandring.

Ingeborg Moa (i midten), daglig leder av Det norske menneskerettighetsfond, sammen med (f.v.) Peris Sean Jones (norsk senter for menneskerettigheter), Dekan Ragnhild Hennum, og Bernard Ntahiraja (Universitetet i Sørøst-Norge). Foto: UiO/Egil Stabell Jahren.

I tredje etasje på Domus Juridica er det nå stilt ut portretter av seks menneskerettighetsforkjempere, som alle er en del av Det norske menneskerettighetsfonds nettverk. Ved å scanne QR-koder på portrettene kan man se og høre historiene til de som står i frontlinjen for blant annet arbeideres rettigheter, mot kastediskriminering, kvinnedrap, og undertrykkelse av minoriteter.

"I Norge og på fakultetet blir vårt forhold til menneskerettigheter kanskje litt abstrakt", forteller Peris Sean Jones ved Norsk senter for menneskerettigheter, som arrangerer utstillingen sammen med Fondet, "Det er viktig at vi gir ansikt og identitet til disse viktige temaene, og jeg er glad vi har gitt plass til dette på fakultetet".

Han håper at studentene på fakultetet bruker mulighetene til å se at menneskerettigheter i praksis ikke alltid er enkelt, og at utstillingen inspirerer til å lære mer om menneskerettighetsforkjempere verden over.

Under åpningen fortalte Bernard Ntahiraja (Universitetet i Sørøst-Norge) om det vanskelige arbeidet for menneskerettigheter i Burundi. Foto: UiO/Egil Stabell Jahren
"I mange land er det ikke trivielt å beskytte menneskeretter. Det vi i Norge kan gjøre helt fritt, kan andre steder koste deg livet. Jeg tror utstillingen kan bidra til å skape solidaritet med dem som utfører et vanskelige og nesten umulig arbeid". Ragnhild Hennum, Dekan på Juridisk Fakultet, UiO

Dekan ved Det juridiske fakultet, Ragnhild Hennum, forteller om en lang tradisjon med forskning og undervisning innen menneskerettigheter, og viser blant annet til at Jan Helgesen (som er ansatt ved fakultetet) i sin tid bidro med utarbeidelsen av FNs erklæring om beskyttelse av menneskerettighetsaktivister.

"I mange land er det ikke trivielt å beskytte menneskeretter", sier Hennum, "Det vi i Norge kan gjøre helt fritt, kan andre steder koste deg livet. Jeg tror utstillingen kan bidra til å skape solidaritet med dem som utfører et vanskelige og nesten umulig arbeid".

Hennum er glad for at Det norske menneskerettighetsfondet har lagt utstillingen til Domus Juridica, fakultetets undervisningsbygg. Fakultetet samarbeider også med Fondet gjennom en praktikantavtale, for studenter på Norsk senter for menneskerettigheters Human Rights-studieprogram.

"Jeg tenker at arbeidet med å beskytte menneskerettighetsaktivister på en måte er en forlengelse av den undervisningen og forskningen vi har innen menneskerettigheter".

Alle foto: UiO/Egil Stabell Jahren.

Om utstillingen:

Denne utstillingen er basert på portrettbilder av seks menneskerettighetsforkjempere som enten støttes direkte av Fondet eller er i Fondets nettverk:

  • Asha Kowtal, forkjemper for daliter og kvinners rettigheter fra India
  • Geeta Menon, forkjemper for arbeideres og kvinners rettigheter fra India
  • Ruki Fernando, menneskerettighetsforkjemper fra Sri Lanka
  • Pornsuk Koetsawang, forkjemper for migranters rettigheter fra Thailand
  • Nancy Sánchez, menneskerettighetsaktivist fra Colombia
  • Norma Ledezma, forkjemper mot kvinnedrap og forsvinninger i Mexico

Med denne utstillingen ønsker vi å forandre narrativet rundt menneskerettighetsforkjempere, som ofte utsettes for svertekampanjer, trusler og vold på grunn av sitt arbeid, og å framheve rollen deres i den internasjonale kampen for menneskerettigheter.

Bilder/design: Mónica Orjuela/NHRF, Willhemina Wahlin