NHRF deltar aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk for faglig kompetanse- og erfaringsutveksling, samt for å koble lokale menneskerettighetsforkjempere til nasjonale og internasjonale aktører. Gjennom disse nettverkene bidrar NHRF med faglige innspill til beslutningstakere, spesielt om arbeidet for beskyttelse av utsatte menneskerettighetsforkjempere.

Gjennom sine eierorganisasjoner (Amnesty International Norge, Mellomkirkelig råd, Norsk senter for menneskerettigheter, Landsorganisasjonen i Norge og Atlas-Alliansen), har NHRF tilgang til en rekke ressurspersoner både i Norge og internasjonalt med kompetanse innen menneskerettigheter og utvalgte land.

Videre er NHRF i jevnlig kontakt med norske og andre utenriksstasjoner, samt relevante FN-mandat slik som Spesialrapportøren på situasjonen for menneskerettighetsforkjempere. NHRF har årlige møter med andre nordiske donorer og samarbeider tett med International Human Rights Funders Group (IHRFG).

I tillegg er NHRF for tiden aktiv i følgende nettverk: