NHRF prioriterer arbeid for å sikre rettighetstilgang og anser rettferdighet som et grunnleggende samfunnsprinsipp, som er avgjørende i kampen mot straffefrihet.

Å sikre rettighetstilgang er imidlertid ingen enkel oppgave, til tross for at nasjonale og internasjonale lover formelt garanterer beskyttelse av menneskerettighetene. Noen av hindringene grunner i diskriminering av bestemte grupper basert på kjønn, religion eller etnisk bakgrunn. Andre hindringer er fraværet av normative rammer, administrative svakheter eller mangel på politisk vilje.

Mange av de ulike organisasjonene som NHRF støtter har bidratt betydelig til å sikre rettighetstilgang for utsatte og marginaliserte grupper og individer. Noen av disse tiltakene inkluderer dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd, synliggjøring av forholdene for diskriminerte grupper og tilbud om gratis juridisk bistand.