Menneskerettighetsforkjempere i risiko

Bilde

I mange deler av verden er menneskerettighetsforkjempere stadig utsatt for press, trusler og vold fra både statlige og ikke-statlige aktører. NHRF støtter organisasjoner som arbeider mot undertrykkelsen av menneskerettighetsforkjempere, og vurderer slike søknader uavhengig av NHRFs geografiske prioriteringer. I denne sammenheng støtter NHRF kapasitetsbygging for å forbedre arbeidsforholdene for menneskerettighetsforkjempere i felt, i tillegg til å styrke samarbeidet med spesialiserte aktører innenfor beskyttelse og sikkerhet.

NHRF prioriterer derfor prosjekter som tar sikte på å avverge umiddelbar risiko eller gi øyeblikkelig hjelp til menneskerettighetsforkjempere. NHRF prioriterer også prosjekter som krever spesiell oppmerksomhet, herunder prosjekter som beskytter kvinnelige menneskerettighetsforkjempere og menneskerettighetsforkjempere fra sårbare og marginaliserte grupper. I tillegg vektlegger NHRF prosjekter som arbeider for å etablere meningsfulle relasjoner mellom det lokale, nasjonale og internasjonale nivå med hensyn til utfordringene som menneskerettighetsforkjempere står overfor.