Oslo blir Pusteromsby for menneskerettighetsforkjempere!

Vi er veldig glade for å kunne dele nyheten om at Oslo nå skal bli en «pusteromsby» for menneskerettighetsforkjempere!
Bilde

Byrådet har annonsert at de vil bevilge 1 million kroner til prosjektet som skal gi menneskerettighetsforkjempere fra utsatte områder et sårt tiltrengt pusterom på noen måneder her i Oslo. I pilotprosjektperioden på to år vil Oslo til sammen være vertsby for åtte menneskerettighetsforkjempere.

Å stå opp for menneskerettighetene kan være svært krevende i verden i dag. Enkelte blir satt i livsfare på grunn av det de kjemper for. Mange lever med konstant frykt og uro. Det er viktig å gi disse menneskene et pusterom fra en hard hverdag som menneskerettighetsaktivist. Pusteromsby er et initiativ ledet av norsk sivilsamfunn, og skal være et tilbud til menneskerettighetsforkjempere som har behov for et avbrekk, solidaritet og ny motivasjon.

"Det er flott og viktig at byrådet nå har sagt ja til at Oslo skal bli en Pusteromsby for menneskerettighetsforsvarere. Vi i Menneskerettighetsfondet, Amnesty og de andre organisasjonene som er med på prosjektet, gleder oss til det videre samarbeidet. Med dette viser byrådet at Oslo er en internasjonal by med et stort hjerte. Ett av målene med prosjektet er også å styrke båndene mellom menneskerettighetsaktivister her i Norge og de som kommer til Oslo for å få et pusterom." Ingeborg Moa, Daglig leder, Menneskerettighetsfondet
Bilde
Foto: Nabin Baral/ NHRF

Amnesty Norge er største økonomiske bidragsyter til prosjektet og én av fem organisasjoner som står bak initiativet sammen med Oslo kommune.

«Alle har fått med seg hva som skjer i Putins Russland, og vi ser lignende autoritære tendenser over hele verden. Grunnleggende menneskerettigheter er under økende press, og det å beskytte mennesker som forsvarer disse rettighetene er viktigere enn noensinne. Dette er bakgrunnen for at Amnesty har bidratt med midler, og vi vil berømme byrådet for at dette initiativet nå blir realisert.» John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty Norge

Sammen med Amnesty Norge, Human Rights House Foundation, Den norske Helsingforskomité og Raftostiftelsen er vi er svært glade for å kunne starte opp dette prosjektet. Med dette viser byrådet at Oslo er en solidarisk by!

Om prosjektet

Pusteromsby er et initiativ med mål om å skape et pusterom for utsatte menneskerettighetsforkjempere. Målsettingen er at de skal komme til Oslo på et tremåneders opphold for pause fra sin hverdag, og etter dette dra tilbake til sine hjemland med økt og styrket nettverk, samt at de skal kunne formidle situasjonen til et bredere publikum og øke engasjement for menneskerettighetsarbeid.