Regjeringens kutt til menneskerettigheter og menneskerettighetsforkjempere er uforståelig

- Det er helt utrolig at Putins krig mot Ukraina fører til at regjeringen kutter støtten til menneskerettigheter, demokrati og ytringsfrihet, sier Ingeborg Moa, daglig leder i Det norske Menneskerettighetsfond
Bilde

- Vi ser alvorlig på at regjeringen kutter i støtten til menneskerettighetsarbeid internasjonalt i forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022. Som andre kolleger på feltet har sagt i dag, er det helt utrolig at Putins krig mot Ukraina fører til at regjeringen kutter støtten til menneskerettigheter, demokrati og ytringsfrihet, sier Ingeborg Moa, daglig leder i Det norske Menneskerettighetsfond. Dette kuttet vil gå hardest utover de menneskene som står i frontlinja i kampen mot autoritære regimer og for menneskerettighetene, forsetter Moa.

I forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å kutte støtten til satsinger på menneskerettigheter, menneskerettighetsforsvarere, kvinners rettigheter, arbeidstakerrettigheter, ytringsfrihet, rettstat og demokrati med 136 millioner kroner. Dette er kutt på over 20 prosent.

- Dette var akkurat dette vi advarte mot, i en kronikk i dagens VG, sammen med en rekke andre menneskerettighetsorganisasjoner, påpeker Moa. - Som vi skriver i kronikken, er dette tiden for å trappe opp både i Norges nærområder og globalt. Vi må bidra humanitært til krigsofrene i Ukraina, men også ruste opp det langsiktige arbeidet for å styrke menneskerettighetene.

- Regjeringen har selv skrevet akkurat det vi mener blir de alvorlige konsekvensene av dette kuttet. Vi kan egentlig bare sitere regjeringen selv: «Reduksjonen vil få konsekvenser for prioriterte områder som ytringsfrihet, arbeidstakerrettigheter, beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere og innsats for å fremme demokrati og rettsstat. Innsatsen for kvinner, fred og sikkerhet vil også påvirkes». At en regjering på denne måten kutter i sine egne prioriterte områder i denne situasjonen er helt uforståelig, sier Ingeborg Moa.

Bilde

Nå er tiden for å gi mer til de som kjemper for menneskerettigheter, ikke mindre. Nå må vi øke støtten til mennesker som kjemper mot autoritære ledere, ikke kutte den. Dette er tiden for å satse på de prioriteringene regjeringen selv har lagt, som arbeidet for menneskerettighetsforkjempere, ytringsfrihet og arbeidstakerrettigheter, ikke nedprioritere disse områdene.