Logoen viser en menneskeskikkelse i midten, med sirkler rundt som symboliserer et "beskyttelseskjold". Dette reflekterer Fondets fokus på å sette mennesket først i menneskerettighetsarbeidet, med mandat til å beskytte det. Beskyttelsesskjoldet kan både være en symbolsk beskyttelse i form av solidaritet og støtte fra forskjellige aktører som lokalsamfunn, menneskerettighetssektoren og internasjonale nettverk, såvel som juridiske beskyttelsesmekanismer for menneskerettigheter.

Sirklene rundt mennesket reflekterer beskyttelse, men de hindrer ikke mennesket fra å være fri. Med myke, bølgete sirkler og graderte farger er logoen organisk, og utstråler fleksibilitet, mangfold og inkludering, og modig og uredd støtte.

Logoen åpner et nytt kapittel i Fondets historie, siden vi samtidig lanserer vår nye strategi for perioden 2021-2025.

Les mer om Fondets kjerneverdier i vår endringsteori (på engelsk).