* Sharia'a betyr "vei" eller "vei som skal følges" på arabisk. Sharia'a består av forskrifter som er anerkjent som islamsk lov. Implementeringen av islamsk lov varierer ut fra kulturelle, tradisjonelle, historiske og politiske faktorer og lokale interesser. Kilde: Ahmad, Neven & Pinar Tank (2021) Shari'a Law and Women's Rights. GPS Centre Gender and Mediation Backgrounder. Oslo: PRIO.