Prioriterte Land

NHRF anerkjenner at menneskerettighetene er universelle og udelelige og at de gjelder for alle mennesker til enhver tid. Derfor jobber NHRFfor å fremme og beskytte menneskerettigheter internasjonalt gjennom direkte støtte til lokale menneskerettighetsforkjempere.

Fondet har utviklet et sett av kriterier for sitt utvalg av prioriterte land som vektlegger;

  • Landets menneskerettighetssituasjon
  • Forbedringsmuligheter gjennom advokatarbeid og arbeid for rettighetstilgang
  • Tilstedeværelsen av kompetente organisasjoner
  • Behovet for den typen støtte som Fondet kan tilby
  • Innspill fra givere og eiere, i tillegg til mulige synergier med nettverk og eierorganisasjoner

Fondet vurderer og godkjenner dermed prosjektstøtte dersom søknadene gjelder NHRF prioriterte land eller direkte støtte til utsatte menneskerettighetsforkjempere.

På bakgrunn av dette er de nåværende prioriterte landene: