HVA GJØR VI?

NHRF gir støtte til menneskerettightesarbeid.

NHRF gir direkte støtte til lokale organisasjoner som arbeider for for rettighetene til utsatte og marginaliserte grupper og individer.

Bilde

Utsatte menneskerettighetsforkjempere

NHRF prioriterer prosjekter som tar sikte på å avverge umiddelbar risiko eller gi øyeblikkelig hjelp til menneskerettighetsforkjempere.

LES MER
Bilde

Rettighetstilgang

NHRF prioriterer arbeid for å sikre rettighetstilgang og anser rettferdighet som et grunnleggende samfunnsprinsipp, som er avgjørende i kampen mot straffefrihet.

les mer
Bilde

Arbeid mot diskriminering

Arbeid mot diskriminering og marginalisering av sårbare personer og grupper utgjør kjernen av NHRFs mandat og overordnede mål.

LES MER

Vårt arbeid

Bilde

Prioriterte land

NHRF vurderer og godkjenner prosjektstøtte dersom søknadene gjelder NHRFs prioriterte land eller direkte støtte til utsatte menneskerettighetsforkjempere.

Les mer »
Bilde

Nettverk

Fondet deltar aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk for faglig kompetanse- og erfaringsutveksling, samt for å koble lokale menneskerettighetsforkjempere til nasjonale og internasjonale aktører.

Les mer »
Bilde

Støttede prosjekter

Fondet har gitt støtte til mange viktige og interessante tidligere og pågående prosjekter som bidrar til å sikre menneskerettigheter verden over.

Les mer »