Det norske menneskerettighetsfond ble opprettet i 1988 og sprang ut av norske sivilsamfunnsorganisasjoner, akademia og fagforeninger.

NHRF ble etablert som en fleksibel og ubyråkratisk donor og har gjennom årene kunnet støtte målrettede tiltak uten mellomledd eller tidkrevende prosedyrer, ofte i politiske sensitive kontekster.

Fondet opptrer derfor som en sterk og modig bidragsyter i kampen for menneskerettigheter, og har i løpet av sitt 30-årige engasjementet bygget opp betydelige nettverk av relevante aktører, både internasjonalt og lokalt.