I løpet av 2021, hadde Menneskerettighetsfondet 106 støttemottakere og 119 pågående prosjekter. 67% av organisasjonene vi støttet er ledet av kvinner og 93% har kvinner i lederstillinger. Alle prosjektene støttet jobber med en eller flere av fondets prioriterte fagområder; Arbeid mot diskriminering, arbeid mot straffefrihet og tilgang til rettshjelp, og menneskerettighetsforkjempere i risiko.


I årsrapportene kan du lese mer om våre resultater, aktiviteter og artikler som omhandler det viktige arbeidet til våre støttemottakere.