I løpet av 2019 fikk 45 organisasjoner i 15 forskjellige land ny støtte fra Det norske menneskerettighetsfond, og vi hadde totalt 54 aktive prosjekter. 57 % av de støttede organisasjonene i 2019 var ledet av kvinner. Alle prosjektene som Fondet støttet jobber med en eller flere av våre prioriterte områder: Arbeid mot diskriminering, arbeid mot straffefrihet og tilgang til rettshjelp, og menneskerettighetsforkjempere i risiko.

I fjor hadde Fondet flere prosjektutlysninger, og organisasjoner som jobber med land- og miljørettigheter i Thailand, Indonesia, Mexico og Colombia mottok ny støtte. Fondet hadde også prosjektutlysninger for organisasjoner som jobber med arbeidsrettigheter – med et spesielt fokus på kvinnelige arbeidere, i India og Pakistan.

2019 var også et viktig år for vårt arbeid i Colombia. Gjennom et nytt samarbeid med Den norske ambassaden i Bogotá, øker arbeidet vårt med å støtte menneskerettighetsforkjempere, ofre for den væpnede konflikten og straffeforfølgelsesarbeid i Colombia gjennom 2020.

I Fondets årsrapport fra 2019 kan man lese mer om våre resultater, aktiviteter og det viktige arbeidet til våre støttemottakere.