I 2018 hadde NHRF 60 aktive prosjekter i 16 forskjellige land. Fondet hadde kontakt med et stort antall organisasjoner og grupper om oppfølging og muligheter for finansiering til menneskerettighetsprosjekter, i tillegg til dialog om sikkerhet og beskyttelse. I årsrapporten for 2018 setter vi lys på det disse organisasjonene har oppnådd over det siste året.