Viktig at støtten til menneskerettigheter opprettholdes

I budsjettenigheten presentert i dag har SV og regjeringen blitt enige om at regjeringens foreslåtte kutt i bistandsbudsjettet på 4 milliarder kroner reverseres med 2.5 milliarder kroner. FN-kjernestøtte, menneskerettigheter og støtte til sivilt samfunn er prioritert.
Bilde
- Vi er glade for at SV har fått med regjeringen på en reversering av det forslåtte kuttet til menneskerettigheter og menneskerettighetsforkjempere i revidert nasjonalbudsjett for 2022 Ingeborg Moa, Daglig Leder i Menneskerettighetsfondet.

Det opprinnelige forslaget ville medført et kutt på 136 millioner kroner som går til satsinger på menneskerettigheter, menneskerettighetsforsvarere, kvinners rettigheter, arbeidstakerrettigheter, ytringsfrihet, rettstat og demokrati. Det ville fått store konsekvenser for det viktige arbeidet som gjøres i Norge, i andre land, og i FN-systemet.

Det er positivt å se at så store deler av opposisjonen på stortinget sammen med SV har vært veldig tydelige på at tidspunktet nå er feil for å kutte i bistandsbudsjettet, inkludert støtten til de som står i frontlinja for menneskerettigheter rundt omkring i verden, det er vi glade for.

- Vi er likevel skuffet over at regjeringen ikke reverserer hele det foreslåtte kuttet til bistand. I en situasjon som verden er i dag, burde kuttet vært reversert i sin helhet da det egentlig er behov for økt støtte til menneskerettigheter og menneskerettighetsforkjempere, fortsetter Moa.

I enigheten har regjeringen kommet fram til å kutte 2,5 milliarder kroner istedenfor 4 milliarder.

- Vi mener regjeringen kunne strukket seg lengre og vi er skuffet over at det skal fortsatt kuttes 1,5 milliarder, sier Moa og påpeker at poenget hele tiden har vært at dette er tiden for å trappe opp både i Norges nærområder og globalt. Norge må bidra humanitært til krigsofrene i Ukraina, men også ruste opp det langsiktige arbeidet for å styrke menneskerettighetene. Verden går i en autoritær retning, noe Putins krig mot Ukraina viser med all tydelighet. Da er det viktigere enn noen gang å fortsette støtten til menneskerettigheter og menneskerettighetsforkjempere, sier Moa.