Ledig stilling: Prosjektkoordinator (vikariat)

Menneskerettighetsfondet søker en engasjert, dyktig og løsningsorientert prosjektkoordinator til vårt team i Oslo. Prosjektkoordinatoren vil følge opp vår støtte til lokale menneskerettighetsorganisasjoner, med særlig fokus på vår prosjektportefølje i Mexico.
Bilde
 • Stillingsprosent: 100%
 • Type stilling: Vikariat med oppstart så snart som mulig, med varighet på 12 måneder.
 • Arbeidsted: Grensen 3, Oslo. Noe reising må påregnes.
 • Søknadsfrist: 15. august 2022.

Menneskerettighetsfondets mandat er å bidra til å fremme og beskytte menneskerettighetene internasjonalt. Vi er en fleksibel, modig og global aktør som gir direkte støtte til menneskerettighetsarbeid for utsatte og marginaliserte individers og gruppers rettigheter. Dette gjør vi gjennom å gi støtte til organisasjoner og grupper i våre prioriterte land, samt til prosjekter som fokuserer på beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere. Støttemottakere kan jobbe lokalt, nasjonalt og/eller regionalt for å øke respekten for og overholdelsen av menneskerettighetene. Våre prioriterte land er per i dag Pakistan, India, Sri Lanka, Thailand, Indonesia, Mexico og Colombia.

Menneskerettighetsfondet søker nå en engasjert, dyktig og løsningsorientert prosjektkoordinator som skal ha ansvar for vårt prosjektarbeid i Mexico og ett eller flere av våre andre prioriterte land, i tråd med vår overordnede strategi for 2021-2025. Prosjektkoordinatoren vil samarbeide med ansatte på våre kontorer i Oslo og Colombia, samt vår lokale konsulent i Mexico. Prosjektkoordinatoren vil rapportere til daglig leder.

Stillingen er et vikariat med oppstart så snart som mulig og med varighet på 12 måneder.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Meget gode spansk-, norsk- og engelskkunnskaper
 • Erfaring fra menneskerettighetsarbeid med lokale organisasjoner i Mexico og/eller Sør-Amerika er et krav. Erfaring fra menneskerettighetsarbeid med lokale organisasjoner i andre deler av verden er i tillegg en fordel
 • Erfaring fra prosjektkoordinering og programarbeid i kontekst av støtte til lokale menneskerettighetsorganisasjoner, inkludert ansvar for søknadsskriving, donorrapportering, prosjektutvikling- og implementering og andre aspekter ved prosjektarbeid
 • Erfaring fra å arbeide med beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere i risikofylte kontekster er ønskelig
 • Erfaring med budsjettansvar er en fordel
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk, være løsningsorientert og nytenkende
 • Vi ønsker oss en kollega med godt humør og med gode samarbeidsevner

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for oppfølging av Menneskerettighetsfondets prosjekt-portefølje i Mexico
 • Ansvar for å behandle søknader, vurdere rapporter og følge opp de lokale organisasjonene vi støtter og jobber med i Mexico
 • Ansvar eller delansvar for porteføljen i andre av Menneskerettighetsfondets prioriterte land (her vil vi se på tidligere erfaring fra tema og/eller geografisk område)
 • Drive nettverks- og koblingsarbeid opp mot sivilsamfunn, nettverk, FN, donorer og ambassader
 • Kapasitetsbygging og merverditiltak opp mot støttemottakere/organisasjonene vi jobber med i de prioriterte landene
 • Tilrettelegge for kommunikasjonsarbeid i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig
 • Søknadsarbeid opp mot donorer i relevante land
 • Bidra faglig og praktisk rundt arrangementer og besøk, etc.
 • Bistå med andre løpende oppgaver knyttet til stillingens ansvarsområder
 • Bidra inn i pågående utviklingsprosesser, samt generell administrasjon, inklusiv utvikling av strategi, styrearbeid og andre ressursdokumenter
 • Reisevirksomhet må påregnes

Lønn:

Lønn og betingelser etter avtale.

Søknad:

En kort søknad (maks 1 side) som viser til motivasjon og hvordan kandidaten oppfyller krav og ønskede kvalifikasjoner, samt en CV (maks 3 sider) med minimum tre referanser (inklusive fra nåværende og siste arbeidsgiver). Referanser vil ikke bli kontaktet uten kandidatens kjennskap. Referanseoversikt er et krav.

Søk her innen 15. august 2022.

For spørsmål om stillingen, kontakt daglig leder Ingeborg Moa på epost ingeborg.moa@nhrf.no eller telefon +47 959 24 503.

Alle søkere vil få en bekreftelse når søknad er registrert og aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju.

Om Menneskerettighetsfondet

Menneskerettighetsfondet ble opprettet i 1988 og sprang ut av norske sivilsamfunnsorganisasjoner, akademia og fagforeningers ønske om å fremme respekten for, og overholdelsen av, menneskerettighetene internasjonalt. Medlemmene av Menneskerettighetsfondet er Atlas-Alliansen, Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Amnesty International Norge.

Menneskerettighetsfondet ble etablert som en fleksibel og ubyråkratisk donor og har gjennom årene kunnet støtte målrettede tiltak uten mellomledd eller tidkrevende prosedyrer, ofte i politiske sensitive kontekster. Menneskerettighetsfondet opptrer derfor som en sterk og modig bidragsyter i kampen for menneskerettigheter, og har i løpet av sitt engasjement bygget opp betydelige nettverk av relevante aktører, både internasjonalt og lokalt. Les mer om Menneskerettighetsfondet på www.nhrf.no.

Om Menneskerettighetsfondets arbeid i Mexico

Menneskerettighetsfondets arbeid i Mexico strekker seg tilbake til 2012, og dekker alle våre tematiske arbeidsområder: Arbeid mot straffefrihet og for rettighetstilgang, arbeid mot diskriminering, ulikhet og marginalisering, og beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere og retten til å forsvare rettigheter.

Vi støtter en variert gruppe menneskerettighetsorganisasjoner i Mexico. De fleste har til felles at de er ledet av kvinner og fokuserer på miljø- og landrettigheter, urfolksrettigheter, og styrking av lokalt lederskap.