Din støtte er viktig!

NHRF arbeidere for økt respekt for menneskerettighetene til utsatte og marginaliserte individer og grupper.

Vi gjør dette gjennom støtte til lokale menneskerettighetsorganisasjoner som kjenner de lokale strukturene og som arbeider der menneskerettighetsbrudd skjer.

Vi støtter kvinnedrevne organisasjoner som kjemper for andre kvinner og barns rett til et liv fri fra vold, vi støtter advokater og advokatnettverk som gir veiledning, råd og oppfølging til lokal samfunn og urfolksgrupper påvirket av utviklingsprosjekt som dammer og mineselskaper. Vi støtter organisasjoner som jobber for et anstendig arbeidsliv og mot slavearbeid. Vi støtter nettverk og organisasjoner som bistår utsatte og fengslede menneskerettighetsforkjempere for å bedre deres situasjon.

Vi tror at lokal mobilisering er en av nøklene til realisering av menneskerettighetene!

Gjennom din økonomiske støtte bidrar du til:

  • Arbeid mot straffefrihet og for rettighetstilgang
  • Arbeid mot diskriminering og/eller marginalisering av utsatte individer og grupper
  • Støtte til bedre arbeidsvilkår og sikkerhet for menneskerettighetsforkjempere

Takk for din støtte!

Bankkonto: 1607.57.35700 DNB Nor, Norway, “Bidrag til menneskerettighetsarbeid”
IBAN: NO5616075735700