Kontakt

Postadresse:
Det norske menneskerettighetsfond (MRF)
P.O. Box 6890 St. Olavs plass, N-0130 Oslo, Norge
(Vennligst ikke send brevet til en kontaktperson)

Besøksadresse og for ekspresslevering:
Det norske menneskerettighetsfond (MRF),
ved Amnesty International Norge,
Grensen 3, Oslo

Bankkonto: 1607.57.35700 i DNB NOR, Norge
Organisasjonsnummer: 982832640 (norsk registrert)
IBAN: NO5616075735700

Ansatte

Sandra Petersen

Sandra Petersen

Daglig leder

Halvard Hjermundrud

Halvard Hjermundrud

Prosjektkoordinator

Kristin Storaker Skutlaberg

Kristin Storaker Skutlaberg

Prosjektkoordinator