Prosjektkoordinator (vikariat)

Det norske menneskerettighetsfond søker en prosjektkoordinator som vil inngå i et lite, men aktivt sekretariat, i en spennende fase av vekst.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver omfatter behandling av søknader, oppfølging av prosjekter, nettverksarbeid, mulig informasjons- og innsamlingsarbeid, samt å bidra inn i pågående utviklingsprosesser, inkludert utarbeidelse av ny strategi.

Geografisk ansvar vil avhenge av kandidaten, og vi vil legge vekt på kandidatens erfaring med land Det norske menneskerettighetsfond jobber i. Erfaring fra Asia vil være positivt. Stillingen innebærer kontakt med mange ulike menneskerettighetsorganisasjoner som jobber innenfor ulike rettighetsområder og med lokale konsulenter. Reisevirksomhet må påregnes.

Krav til erfaring

 • Erfaring med prosjektoppfølging og forvaltning
 • Relevant høyere utdanning
 • Meget gode norsk og engelskkunnskaper, spansk (en fordel, men ikke nødvendig)

Kandidaten bør ha en eller flere av disse egenskapene

 • Kunnskap eller arbeidserfaring med næringsliv og menneskerettigheter og/eller kjønnsperspektiv/kvinners rettigheter
 • Arbeid med beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere
 • Erfaring med innsamlingsarbeid

Ønskede egenskaper

 • Søkeren bør være selvstendig og systematisk, med gode samarbeidsevner
 • Søkeren bør være engasjert, fleksibel og ha lyst til å bidra til Det norske menneskerettighetsfonds videre utvikling
 • Søkeren bør være svært organisert og kunne jobbe under press og med mange baller i luften
 • Erfaring med informasjonsarbeid eller innsamlingsarbeid er positivt

Vi legger videre vekt på erfaring fra saksbehandling, organisasjonsarbeid, internasjonalt arbeid og menneskerettighetskompetanse.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med daglig leder Sandra Petersen, telefon: 414 45 324

Søknaden sendes på e-post til info@nhrf.no merket: «søknad vikariat 2019-2020»

Søknadsfrist: 9. september 2019 kl. 9.00 CET

Tiltredelse så snart som mulig.

Varighet: Ut 2020 med mulighet for forlengelse.

Om Det norske menneskerettighetsfond

Det norske menneskerettighetsfond jobber for å beskytte og fremme menneskerettigheter internasjonalt gjennom direkte støtte til lokale menneskerettighetsorganisasjoner i et utvalg prioriterte land samt via tiltak for beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere globalt. Fondets team består nå av fem stykker, samt frivillige på kontoret og konsulenter i felt, og har kontor hos Amnesty International Norge i Oslo.

Fondets medlemmer og styre består av:

 • Amnesty International Norge
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • LO
 • Atlas-alliansen
 • Mellomkirkelig Råd