Horia Mosadiq, grunnlegger besøkte Oslo i anledning NHRFs 30 års jubileum i november. NHRF støtter organisasjonen og deres arbeid i Afghanistan.