Menneskerettighetsundersøkelse blant søttemottakere

Menneskerettighetssituasjonen forverret seg globalt i 2017, men sivilsamfunnsorganisasjoner ser optimistisk på fremtiden. Dette er funnet fra Det norske menneskerettighetsfond sin undersøkelse ‘Human Rights Perception Index’ (HRPI)

Fondet har gjort en undersøkelse på hvordan våre støttemottakere oppfatter menneskerettighetssituasjonen siden 2016. Undersøkelsen målte hvordan Fondets støttemottakere siden 2016 har oppfattet eventuelle endringer i menneskerettighetssituasjonen på lokalt og nasjoanlt plan i løpet av 2017. Denne målingen gir oss dermed et innblikk i hvordan menneskerettighetsforkjempere opplever deres arbeid på bakken, og i tillegg, hvordan de ser på sitt videre arbeid i 2018. 

Undersøkelsen

Vi sendte undersøkelsen til 57 organisasjoner, og vi var veldig fornøyde med at 50 organisasjoner svarte. Dette viser at sivilsamfunnsorganisasjoner er ivrige etter å dele med oss hvordan de oppfatter arbeidet i frontlinjen i menneskerettighetsbevegelsen. Vi ønsket å se nøyere på disse fem spørsmålene. 

Når vi spurte om deres oppfattelse av menneskerettighetssituasjonen i landet deres, svarte nedslående mange at den hadde forverret seg det siste året. Kun 14 % mente at den hadde forbedret seg. Over halvparten svarte at den hadde forverret seg i lokalmiljøet, mens 18 % mente at situasjonen hadde forbedret seg noe. Dette er litt høyere enn det de svarte for landet sitt generelt, og antyder at menneskerettighetsarbeid på grasrotsnivå ikke bør undervurderes.

Vi var interesserte i å forstå hvor mye armrom organisasjonene hadde i forhold til det å jobbe med menneskerettigheter. Dessverre svarte 68 % at det fantes lover og regelverk som begrenset hvordan sivilsamfunnsorganisasjoner utfører arbeidet sitt og som strider mot landets menneskerettighetsforpliktelser. Dessuten utvikler denne negative trenden seg raskt. Så mange som 72 % svarte at det var nye endringer i lovverk i 2017 som påvirket arbeidet deres. Fra Thailand til Mexico har nye lover blitt vedtatt som reduserer retten til forsamling og ytringsfrihet. I andre eksempler, blir eksisterende lovverk misbrukt mot enkeltindividers rettigheter.   

Til tross for disse endringene svarer flertallet av menneskerettighetsforkjemperne at de er opmistiske til videre arbeid i 2018. Dette er ikke kun en positiv melding for oss i Fondet, som vil fortsette å støtte disse organisasjonene, men det viser at menneskerettighetsforkjempere ikke lett lar seg vippe av pinnen! 

Undersøkelsen fortsetter på årlig basis

Fondet kommer til å fortsette å utvikle denne menneskerettighetsundersøkelsen.  Dette vil føre til at vi får et bedre inntrykk av hvordan menneskerettighetsarbeid utvikler seg globalt. Undersøkelsen begrenser seg til den individuelle oppfattelsen til hver enkelt menneskerettighetsforkjemper, basert på deres erfaringer og inntrykk. Men dette er viktig informasjon for å kunne følge med på menneskerettighetsarbeid på bakken. Inntrykket fra denne målingen gir oss muligheten til å bedre forstå og kommunisere om presserende menneskerettighetssaker. 

Denne undersøkelsen vil bli sendt ut igjen i 2019 for å fortsette å dokumentere de endringen vi vil se i 2018. 

Jull Takaliuang fra Women and Youth Development Institutions of Indonesia (WYDII) er en av menneskerettighetsforkjemperne som mottar støtte fra Det norske menneskerettighetsfond.