Støtte i utfordrende tider Årsrapport 2017

I 2017 støttet Det norske menneskerettighetsfond lokale menneskerettighetsorganisasjoner i 16 land på tre forskjellige kontinent. I årsrapporten for 2017 setter vi lys på det disse organisasjonene har oppnådd over det siste året.

Støtten

For 30 år siden ble det norske menneskerettighetsfondet (Fondet) etablert for å gi fleksibel og ubyråkratisk støtte til menneskerettighetsforkjempere og deres arbeid mot marginaliserte og sårbare grupper. Ved utgangen av 2018 vil vi feire 30 år med dedikasjon og samarbeid med forskjellige norske sivilsamfunnsorganisasjoner. I 2017, støttet Fondet lokale menneskerettighetsorganisasjoner i 16 land på tre forskjellige kontinent. Du kan lese årsrapporten her

Utfordrende tider

Mange menneskerettighetsforkjempere som Fondet støtter er utsatt for høy risiko og arbeider under meget krevende omstendigheter. Vi er bekymret for situasjonen i flere av de landene der vi gir støtte. Situasjonen i Colombia og Honduras er spesielt vanskelig ettersom flere menneskerettighetsforkjempere i disse landene blir drept. I andre land ser vi at menneskerettighetsarbeid blir møtt med byråkratiske vansker, trusler, overvåkning, stigmatisering, represalier og svertekampanjer. 

Det finnnes en negative omtale av og mot menneskerettighetsforkjempere i mange land. Myndigheter stiller seg kritisk til deres legitimitet og stempler dem som anti-nasjonale og anti-utvikling. For å motarbeide denne trenden har Fondet, sammen med Memria.org, satt ut på et ambisiøst og innovativ prosjekt. Nemlig å samle opptak av stemmene til disse menneskerettighetsforkjemperne globalt og gi dem en plattform der de kan dele sine historier.  

Jubileumsåret 2018

2018 er et år for å virkelig feire menneskerettighetene. Det markerer 70 års jubileet til FNs menneskerettighetsdeklarasjon og 20 års jubileet til FNs erklæring om beskyttelse av menneskerettighetsforksjempere. Denne siste erklæringen fremhever retten til å jobbe med menneskerettigheter, enten individuelt eller i samarbeid med andre; å kunne etablere assosiasjoner og veldedighetsorganisasjoner (NGOer); å bruke de midlene man har med mål om å beskytte menneskerettigheter. Det høres enkelt ut, men vi lever fortsatt i en tid der til og med konseptet menneskerettigheter blir møtt med motstand.

Likevel, blir vi inspirert av å se innsatsen til lokale menneskerettighetsgrupper som jobber hardt for å beskytte rettighetene til andre og som passer på at ingen blir glemt når det handler om å realisere menneskerettighetene. I år skal vi feire dem! Vi skal hylle menneskerettighetsforkjempere og den lidenskapen, styrken, og samfunnsengasjementet våre støttemottakere viser i frontlinjen i menneskerettighetsbevegelsen! Vi skal bruke Fondets 30 års jubileum til å fremheve den positive innvirkningen menneskerettighetsforkjempere og organisasjoner har på sine lokalmiljø og samfunn.

2018 er året for menneskerettighetsforkjempere. Vi ser fram til å heise flaggene våre høyt og feire vår dedikerte støtte til menneskerettighetsforkjempere i frontlinjen – til tross for vanskelige tider!

Sandra Petersen, daglig leder, Det norske menneskerettighetsfond
Kathrine Fauske, styreleder, Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Last ned

PDF av årsrapport 2017 (engelsk)