– Dette brevet er en viktig påminner for statsminister Erna Solberg i arbeidet med ny regjering. Vi er et samlet sivilsamfunn som mener Norge må prioritere menneskerettighetene høyt, sier daglig leder av Det norske menneskerettighetsfond Sandra Petersen.

Mange steder i verden har arbeidsbetingelsene for menneskerettighetsforkjempere og sivilsamfunnsorganisasjoner blitt vanskeligere de siste årene. I brevet ber organisasjonen Erna Solberg la Norge gå foran som et godt eksempel ved å trappe opp støtten til menneskerettighetsarbeid. Regjeringen må bidra til et løft for menneskerettighetene ved å framsnakke menneskerettighetene og tillate fleksible ordninger for aktører som jobber under pressede arbeidsvilkår.

– Flere av våre støttemottakere jobber i land hvor vilkårene for menneskerettighetsarbeid har blitt vanskeligere, og hvor det er etablert lovverk og regler som gjør det vanskeligere for dem å jobbe. Mangle lever med trusler og overvåkning. For dem er det viktig at noen tør gå i front for å snu det negative klimaet rundt menneskerettighetene, sier Sandra Petersen. 

Les hele brevet til Erna Solberg.