Byrådet har annonsert at de vil bevilge 1 million kroner til prosjektet som skal gi menneskerettighetsforkjempere fra utsatte områder et sårt tiltrengt pusterom på noen måneder her i Oslo. I pilotprosjektperioden på to år vil Oslo til sammen være vertsby for åtte menneskerettighetsforkjempere.

Å stå opp for menneskerettighetene kan være svært krevende i verden i dag. Enkelte blir satt i livsfare på grunn av det de kjemper for. Mange lever med konstant frykt og uro. Det er viktig å gi disse menneskene et pusterom fra en hard hverdag som menneskerettighetsaktivist. Pusteromsby er et initiativ ledet av norsk sivilsamfunn, og skal være et tilbud til menneskerettighetsforkjempere som har behov for et avbrekk, solidaritet og ny motivasjon.