Samarbeid med Memria

Memria

Det norske menneskerettighetsfond arbeider sammen med Memria med å samle inn historier fra lokale menneskerettighetsorganisasjoner og menneskerettighetsforkjempere. Tidlig i 2018 lanseres et prosjekt med fokus på synligjøring av menneskerettighetsforkjemperes historier og erfaringer. Vi samler audiohistorier som kan bevege, som kan motivere og inspirere! 

Besøk Memria

Rukii Fernando from Sri Lanka

Reflections on human rights activism

Jeremiah Burgess from Liberia

Why I Work for the Rights of Women and Girls in Liberia

Asha Kowtal from India

#dalitwomenfight: From silence to assertion. From victimhood to power!

Adilur Rahman Khan from Bangladesh

My story as a Human Rights Defender in Bangladesh