Samarbeid med Memria

Memria

Det norske menneskerettighetsfond arbeider sammen med Memria med å samle inn historier fra lokale menneskerettighetsorganisasjoner og menneskerettighetsforkjempere. Tidlig i 2018 lanseres et prosjekt med fokus på synligjøring av menneskerettighetsforkjemperes historier og erfaringer. Vi samler audiohistorier som kan bevege, som kan motivere og inspirere! 

Besøk Memria

Young human rights defender from Jerusalem

Listen to what inspires Sahar Vardi in her human rights work

Geeta Menon from India

Women hold up half the sky yet do not inherit the earth. Reflections after 30 years work on violence against women.

Peter Jacob from Pakistan

Of love and labour: My experience as a human rights defender

Rukii Fernando from Sri Lanka

Reflections on human rights activism