I 2016 hadde NHRF 68 aktive prosjekter. NHRF behandlet 110 nye prosjektsøknader, hvorav 35 fikk innvilget støtte eller mottok ytterligere overføringer på tilskudd godkjent i 2015. Fondet hadde kontakt med et stort antall organisasjoner og grupper om oppfølging og muligheter for finansiering til menneskerettighetsprosjekter, i tillegg til dialog om sikkerhet og beskyttelse.